Floorballcups skal være sjov og deltage i. Et væsentligt element i at det lykkes er, at vi spiller efter det samme regelsæt. Det er ikke svært at lære de grundlæggende regler og det hjælper til at alle får en god oplevelse. Se nedenstående igennem og lev så meget reglerne som muligt. Der vil være repræsentanter for Helsingør Floorball Team på dagen som kan introducere jer personlig til regelsættet. Og husk: Hold staven under hoftehøjde :-) 

Vi spiller efter de officielle floorball regler med enkelte tilpasninger. 

Her følger et overblik over de vigtigste regler og afvigelserne.

Generelle regler:

• Der skal være 3 spillere på banen.
• Et hold består af 4 til 6 spillere
• Målmanden er en markspiller/"bagerste mand"
- der anvendes ikke målmandssikkerhedsudstyr og målmanden står op og kan udskiftes løbende
• Kamptiden er 12 minutter og stoppes ikke ved mål, spilstop etc.
• Kampen startes med face-off på midten.
• Efter mål starter det hold der er scoret imod med bolden fra eget mål.
• Ved start efter mål, indslag og frislag skal bolden spilles til en med- eller modspiller.
• Andre spilstop startes med face-off.
• Bolden skal altid slås i gang.
• Udskiftning sker løbende fra den ene side.
• Den enkelte spiller må kun deltage på et hold gennem hele turneringen
• Vundet kamp giver 3 point, uafgjort giver 1 point
 

Følgende forseelser kan dommeren give frislag/indslag for:

• Slag på modstanders stav og ben.
• Forsætligt spil med hånd, arm eller hoved.
• Ukorrekt skub (det er tilladt at skubbe skulder mod skulder)
• Bakke ind i modstander.
• Stikke stave mellem modstanderens ben så denne mister balancen
• Når bolden ryger ud over banden.
• Når bolden spilles over knæhøjde.
• Obstruktion - og m
ålmanden må ikke bruge hånder til at parrere med.

Ved dødbolde skal modstanderen af sig selv holde 2 meters afstand til frislaget/indslaget og face-off.
 
Straffeslag dømmes når der begås frislag ved en åben målchance.
 

Dommeren kan give udvisning for følgende type forseelser:

• Skub mod banden eller voldsomt skub.
• Voldsomt slag på stav.
• Når bolden spilles over hoftehøjde.
• Når modspilleren er for tæt på et frislag/indslag/face-off.
• Liggende spil.
• For mange spillere på banen samtidig.
• Protester.
• Ved deltagelse i spillet uden stav.
 
En udvisning varer til næste scoret mål mod det hold, der har en spiller udvist. Ved flere udvisninger skal der altid blive en spiller på banen. En udvist spiller må ikke skiftes ind før end der er scoret.

Ved straffe starter straffeskytte på midten af banen og bevæger sig konstant frem mod målmanden indtil straffeskytten har skudt.

Pointudregning: Når vi udregner hvem der går videre i turneringen gælder nedenstående rækkefølge: Flest point, Måldifference, Flest scorede mål, Indbyrdes opgør og sidst hvis alt andet står lige: Lodtrækning